Lịch sinh hoạt đầu năm khối 10 năm học 2018-2019


 Thời gian học từ 06/08/2018 đến 11/08/2018
Buổi Tiết  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng:
07:00 đến 10:25
1 Chào cờ - Chuyên đề:
"Tạo niềm vui trong học tập"
Thầy Phạm Ngọc Thanh
(Lớp 10A1, 10A2)
- Chuyên đề:
"Tìm hiểu về đất nước
và con người Nhật Bản"
Thầy Bùi Xuân Hiệp
(Lớp 10A3, 10A4, 10A5) 
Giáo dục
 kỹ năng sống: Chuyên đề "Design your life"
Tham quan
trải nghiệm:
Chiến khu Minh Đạm - Long Hải
- Sinh hoạt GVCN
(Ghi TKB)
- Bài KT nội quy học sinh
- Viết bài thu hoạch về chuyến Tham quan
trải nghiệm
2 Sinh hoạt Giáo viên Chủ nhiệm, nội quy học sinh
3 Phổ biến chương trình "Tham quan trải nghiệm:
Chiến khu Minh Đạm - Long Hải"
4
5 Nghỉ  
Chiều:
13:45 đến 17:00
6 - Phát đồng phục thể dục, sách giáo khoa;

- Đo đồng phục cho
Học sinh
- Chuyên đề:
"Tạo niềm vui trong học tập"
Thầy Phạm Ngọc Thanh
(Lớp 10A3, 10A4, 10A5)
- Chuyên đề:
"Tìm hiểu về đất nước
và con người Nhật Bản"
Thầy Bùi Xuân Hiệp
(Lớp 10A1, 10A2)
Giáo dục
 kỹ năng sống: Chuyên đề "Design your life"
Nghỉ
7
8
9

 

Lưu ý: Phòng học của các lớp sẽ được thông báo cụ thể vào tiết Chào cờ sáng thứ 2 ngày 06/08/2018./.

 


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156