I. HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

1. GS.TS Vũ Gia Hiền - Cố Vấn Hội Đồng Giáo Dục
2. ThS.  Phạm Ngọc Thanh - Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BAN GIÁM HIỆU

1. Thầy Trịnh Quang Trinh - Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ThS. Võ Văn Khang - Phó Hiệu Trưởng

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PHÒNG CHỨC NĂNG

3.1. Ban nghiên cứu phương pháp giảng dạy và phát triển chương trình

3.2. Ban tư vấn hệ thống quản lý và tài chính

3.3. Phòng tư vấn và giám sát hoạt động học sinh

3.4. Phòng Quản trị thiết bị

3.5. Phòng tài chính, nhân sự và hành chánh tổng hợp

3.6. Phòng Giáo vụ, quản sinh và quản lý nội trú

3.7. Trung tâm dịch vụ đời sống và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

3.8. Trung tâm truyền thông, tuyển sinh và tổ chức hoạt động ngoại khóa

3.9. Tổ bộ môn Toán

3.10. Tổ bộ môn Vật Lý

3.11. Tổ bộ môn Hóa

3.12. Tổ bộ môn Sinh

3.13. Tổ bộ môn Văn – Sử – Địa

3.14. Tổ bộ môn tin học

3.15. Tổ bộ môn thể dục thể thao

3.16. Tổ bộ môn Kỹ năng

3.17. Tổ bộ môn Ngoại ngữ


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156