Ngày 12/04/2019 Trường tổ chức chuyên đề về "Định hướng cuộc đời: Dễ Hay Khó?" do TS. Nguyễn Thanh Tùng trình bày.


Ngày 12/04/2019 Trường tổ chức chuyên đề về "Định hướng cuộc đời: Dễ Hay Khó?" do TS. Nguyễn Thanh Tùng trình bày.


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156