Hướng dẫn điều chỉnh NV ĐKXT dành cho thí sinh năm học 2021


* Học sinh nào muốn thay đổi số lượng nguyện vọng thì xem trang cuối cùng trước nhé!

* Học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn tại mục III.

* Học sinh chỉ được điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến và có 03 lần điều chỉnh trong thời gian từ 8 giờ 00 ngày 29/8 đến 17 giờ 00 ngày 05/9.

* Học sinh khi đến ĐTN để điều chỉnh NVĐKXT phải đem theo CMND và Phiếu đăng ký dự thi số 2 (để có cơ sở điền và kiểm tra Phiếu điều chỉnh ĐKXT).

* Học sinh có đề nghị điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng cần có giấy tờ minh chứng kèm theo.

* Học sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký lúc đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. 

Nhấn vào đây để tải Phiếu ĐC NVĐKXT 2021 (Dành cho học sinh muốn tăng số lượng NV)


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156