Học phí năm học 2022-2023


BẢNG CHI PHÍ HỌC TẬP HÀNG THÁNG

Năm học 2022– 2023

Lớp

Học phí

Phí bán trú

Phí nội trú

Tăng cường Tiếng Anh Tăng cường Tiếng Nhật

10

2.640.000

1.600.000

4.200.000

600.000 400.000

11

3.500.000

1.600.000

4.200.000

600.000 400.000

12

3.800.000

1.600.000

4.200.000

600.000 400.000

 

*Chế độ miễn, giảm học phí

1. Học phí trên đã bao gồm tiền: Cơ sở vật chất, học tăng tiết, các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoại khóa tổ chức trong khu vực TP. Hồ Chí Minh.

2. Học phí cố định theo năm học, phụ huynh đóng cả năm(10 tháng) giảm 10%, nửa năm (5 tháng) giảm 5%.

3. Miễn học phí cho các học sinh đạt giải I, II, III các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh có ĐTB lớp 9 từ 9.0 trở lên.

4. Giảm 50% cho học sinh lớp 9 đạt loại giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156