Hội thi làm lồng đèn


Chiều qua 12/9, học sinh trường THPT VIệt Nhật đã có dịp trải nghiệm Hội thi làm lồng đèn "trung thu cùng VJS năm 2019"

 


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156