Chuyên đề "Cha mẹ hiểu con mình tuổi 15" do GS.TS Vũ Gia Hiền chia sẻ và Họp phụ huynh cuối Học kỳ I năm học 2018-2019


GS.TS Vũ Gia Hiền và Thầy Phạm Ngọc Thanh Hiệu trưởng trường THPT Việt Nhật trong buổi chia sẽ với Phụ huynh học sinh

Phụ huynh và Giáo viên chủ nhiệm các lớp cùng trao đổi trong phòng học


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156