Trường THPT Việt Nhật tiếp nhận giáo viên người Nhật Bản. Sáng 07/10/2019


Thầy Phạm Ngọc Thanh Hiệu trưởng trường THPT Việt Nhật và Thầy Oigo Daisuke 

Thầy Oigo Daisuke

 

Thầy Oigo Daisuke giao lưu học sinh Việt Nhật

Ban giám hiệu trường THPT Việt Nhật và Thầy Oigo Daisuke

 


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156