Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 ở TP HCM năm 2024

Đây là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).


Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chiều 3/7 công bố điểm chuẩn lớp 10 của 115 trường công lập.

Đây là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

11 trường lấy điểm cao nhất TP.HCM

Điểm chuẩn lớp 10 ở TP HCM năm 2024

Điểm chuẩn lớp 10 ở TP HCM năm 2024

Điểm chuẩn lớp 10 ở TP HCM năm 2024

nguồn: https://vnexpress.net/diem-chuan-lop-10-tai-tp-hcm-nam-2024-4765523.html


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156