Kỳ thi học bổng Trường đại học quốc tế Thái Bình Dương Nhật Bản (IPU) dành cho học sinh VJS


Một số hình ảnh trong kỳ thi :

Nghe hướng dẫn trước khi bắt đầu làm bài trắc nghiệm

Bắt đầu làm bài thi trắc nghiệm

Thi phỏng vấn trực tuyến với giáo viên qua internet

Thi phỏng vấn trực tuyến với giáo viên qua internet


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156